missie

redding | genezing | bevrijding | heelwording | vervulling | uitzending
in opdracht van Jezus

Samenkomsten op wisselende locaties, persoonlijke begeleiding, gebed en spreekbeurten in andere kerken.
Wij bieden iedereen de mogelijkheid om zijn of haar gaven en talenten te ontwikkelen.

Voel je je geroepen om mee te werken of denken neem dan contact op.

We zien uit naar je reactie!

Welkom bij SOZO

Zoek je redding, genezing, bevrijding of heelwording?

Wil jij je laten dopen?

Wil je God dienen?

Wil je anderen vertellen over jouw ervaringen?

Wil je jouw gaven van de Heilige Geest ontdekken en inzetten?

Wil je voor jou of anderen laten bidden?

Dan nodigen we je van harte uit voor onze samenkomsten of neem contact met ons op.

Velen zijn jou voorgegaan!

Betekenis

Sozo (Grieks) betekent in het NIeuwe Testament: redding, genezing, bevrijding en herstel.

Wij delen het evangelie met mensen uit alle landen, zodat zij redding en genezing ontvangen door Jezus Christus en de persoon worden, zoals God hen heeft bedoeld.

Meaning

Sozo (Greek) in the New Testament means: salvation, healing, deliverance and restoration.

Sozo Mission shares the gospel with people from all nations, so that they will be saved and healed through Jesus Christ and become the person that God meant them to be.

  1. Diensten | Services

  2. Iedere zondag | Every Sunday
  3. 17.00 uur | 17.00 hours

  4. Gebouw Leger des Heils

  5. Boven Nieuwsstraat 35

  6. Kampen

Words of Jesus

"But you will receive power when the Holy Spirit comes on you; and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth." (Acts 1: 8)

Welcome to Sozo Mission

We preach the powerful gospel of Jesus Christ

Sozo Mission is an international family of believers from all over the world. Our visitors come from different churches or don't belong to any at all.

Our meetings are open to everyone. There is freedom for testimonies, prayers, worship, music, fellowship and many other ways to serve God and our community. In our meetings we speak English and translations in other languages can be arranged.

Sozo Mission's main focus is the preaching of the gospel to all nations. We encourage our visitors to discover their spiritual gifts and to use them in Gods Kingdom. Our purpose is to make disciples who make disciples, who make disciples...

We motivate our visitors to become strong believers.

In Sozo Mission you can serve God as a pastor, evangelist, missionary, teacher, aid worker, musician and so on. We preach the gospel to the world so that many will be saved. There is always a need for workers. That's why you can serve God and our community immediately.

We look forward to meeting you!