Wij bidden voor jou | We pray for you

GEBED | PRAYER