Investeer in het Koninkrijk van God

Zoekt u een goed doel om financieel te ondersteunen? Denk dan eens aan Sozo Mission. Onze internationale kerk wordt bezocht door mensen uit allerlei landen. Zij hebben uw steun en gebed hard nodig.

Uw giften voor ons mooie zendingswerk zijn welkom op:

NL04 RABO 0181 6198 73

t.n.v. Sozo Mission

Sozo bezit de ANBI-status. Uw giften zijn daarom aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.