Welkom bij SOZO Mission

Wij prediken het krachtige evangelie van Jezus Christus.

Sozo Mission is een internationale familie van gelovigen uit de hele wereld. Onze bezoekers komen uit verschillende kerken of behoren juist bij geen enkele andere kerk en kiezen bewust voor SOZO.

Iedereen is welkom in onze samenkomsten. Er is vrijheid voor getuigenissen, gebed, aanbidding, muziek, ontmoetingen en veel andere manieren om God en onze gemeenschap te dienen. In onze ontmoetingen spreken we Nederlands en Engels en vertalingen in andere talen kunnen worden geregeld.

We stimuleren onze bezoekers om krachtige gelovigen te worden. In Sozo Mission kun je God dienen als voorganger, evangelist, zendeling, leraar, hulpverlener, muzikant en meer. We prediken het evangelie aan de wereld, zodat velen gered zullen worden. We hebben altijd medewerkers nodig. Daarom kun je God en onze gemeenschap direct dienen.

We zien er naar uit om je te ontmoeten!

Welcome to Sozo Mission

We preach the powerful gospel of Jesus Christ.

Sozo Mission is an international family of believers from all over the world. Our visitors come from different churches or don't belong to any other church at all and deliberately decided to attend SOZO.

Our meetings are open to everyone. There is freedom for testimonies, prayer, worship, music, fellowship and many other ways to serve God and our community. In our meetings we speak English and translations in other languages can be arranged.

Sozo Mission's main focus is the preaching of the gospel to all nations. We encourage our visitors to discover their spiritual gifts and to use them in Gods Kingdom. Our purpose is to make disciples who make disciples, who make disciples...

We motivate our visitors to become strong believers. In Sozo Mission you can serve God as a pastor, evangelist, missionary, teacher, aid worker, musician and so on. We preach the gospel to the world so that many will be saved. There is always a need for workers. That's why you can serve God and our community immediately.

We are looking forward to meeting you!