Doop

'Wie het nieuws gelooft en zich laat dopen, zal worden gered' (Marcus 16: 16)

We dopen nieuwe gelovigen direct als zij tot bekering zijn gekomen. Dat is bijbels en onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Wil jij je laten dopen (daarvoor hoef je geen lid van SOZO te zijn)?

Neem dan contact met ons op: