Genezing

'Genees de zieken, maak doden weer levend, verjaag duivelse geesten. Jullie hebben niets voor deze macht hoeven betalen. Vraag er dus ook nooit een beloning voor' (Mattheüs 10: 8).

'Heb je het moeilijk? Bid dan. Ben je blij? Prijs dan de Heer. Ben je ziek? Vraag dan de leiders van de gemeente om te komen. Ze zullen voor je bidden en je namens de Heer met olie zalven. En dat gebed dat vol geloof gebeden wordt, zal je gezond maken. De Heer zal je genezen. En als je ongehoorzaam bent geweest aan God, zul je vergeving krijgen' (Jacobus 5: 13-15).

Wil jij ook in gehoorzaamheid aan God ziekenzalving ontvangen, kom dan naar onze diensten of neem contact met ons op via sozomission@gmail.com of 06-26454564. We zijn ook bereid om bij je thuis komen.