Statuten (samenvatting)


Grondslag

Artikel 2

SOZO is opgericht in gehoorzaamheid aan de wereldwijde opdracht van Jezus Christus om alle volken tot zijn leerlingen te maken en hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en hen te leren alles wat Hij ons heeft opgedragen (Mattheüs 28 verzen 19 en 20).

SOZO hanteert de Bijbel als het enige onfeilbare door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God. Daarom aanvaardt de gemeente de Bijbel als enig gezaghebbend fundament voor alle vormen van bestuur en besluitvorming. Indien niet expliciet in de Bijbel omschreven, is de interpretatie van het Woord van God afhankelijk van de inspiratie en de leiding door de Heilige Geest. Het pastorale team is daarbij verantwoordelijk voor de besluitvorming.


Doelstellingen

Artikel 3

1. SOZO zet zich als onderdeel van het wereldwijde lichaam van Jezus Christus op aarde in voor de verkondiging van Zijn evangelie aan de gehele mensheid, dat eenwording met God door vergeving van zonden omvat.

2. SOZO brengt de volle betekenis van het Griekse en nieuwtestamentische woord "sozo" in al haar facetten in praktijk: redding, genezing, bevrijding en heelwording van de mens. Dat alles in navolging en in naam van Jezus Christus.

3. SOZO stimuleert:

- bezoekers van de door SOZO belegde samenkomsten; en

- personen die deelnemen aan activiteiten van de gemeente;

om hun geestelijke gaven en talenten in te zetten voor Gods wereldwijde Koninkrijk.


Middelen

Artikel 4

SOZO wil haar doelstellingen bereiken door:

a. het houden van samenkomsten;

b. het dopen van nieuwe gelovigen;

c. het vieren van het Heilig Avondmaal;

d. het geven van Bijbelstudies en trainingen;

e. het verlenen van pastoraat;

f. het organiseren van evangelisatie- en zendingsactiviteiten of het

ondersteunen daarvan binnen of buiten de landsgrenzen;

g. het samenwerken met andere kerken en organisaties;

h. het starten van gemeenten en zendingsactiviteiten op andere locaties;

i. alle andere wettige middelen die aan de gemeente ten dienste staan.


Geloofsbelijdenis

"That if you confess with your mouth, 'Jesus is Lord',and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved." (Romans 10: 9)

Jesus answered, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me." (John 14: 6)

We believe the Bible to be the inspired, the only infallible, authoritative Word of God and inerrant in the original writings. We believe that there is one God, eternally existing in three persons: God the Father, Jesus the Son, and the Holy Spirit. We believe in the deity of our Lord Jesus Christ, in His virgin birth, in His sinless life, in His miracles, in His vicarious and atoning death through His shed blood, in His bodily resurrection, in His ascension to the right hand of the Father, and in His personal return in power and glory.

"For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. (John 3: 16)

We believe that the lost and sinful man must be saved, and that man's only hope of redemption is through the shed blood of Jesus Christ, the Son of God. We believe in and practice the holy ordinance of water baptism, which signifies the believer's death, burial, and resurrection into new life with Christ Jesus, and the regular celebration of Holy Communion as commanded by our Lord.

Peter replied, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. And you will receive the gift of the Holy Spirit. (Acts 2: 38)

We believe in the present ministry and baptism of the Holy Spirit, by whose indwelling the Christian is enabled to live a Godly life. We believe in the resurrection of both the saved and the unsaved; those that are saved into the resurrection of life and those that are unsaved into the resurrection of damnation.

"So in Christ we who are many form one body, and each member belongs to all the others." (Romans 12: 5)

We believe in the spiritual unity of believers in our Lord Jesus Christ. Each member has received his unique spiritual gift from God by the Holy Spirit. We are called to serve God and all the saints with our talents and spiritual gifts.

"Whoever believes in me, as the Scripture has said, streams of living water will flow from within him." (Jesus Christ, John 7: 38)