SOZO krijgt steeds meer verzoeken voor bemiddeling bij tijdelijke of permanente woonruimte. De situatie op de huizenmarkt is zodanig, dat het moeilijk is om een plekje te vinden. Dat geldt 贸贸k voor mensen in nood vanwege allerlei redenen, zoals echtscheidingen, financi毛le problemen, asielprocedures en meer. Vaak schrijnende situaties onder hoogspanning. Gelukkig heeft iedereen een 'thuis' gevonden. Maar we hebben jouw hulp nodig!

饾棦饾椊 饾槆饾棶饾榿饾棽饾椏饾棻饾棶饾棿 饾煭饾煭 饾棽饾椈 饾槆饾椉饾椈饾棻饾棶饾棿 饾煭饾煯 饾榾饾棽饾椊饾榿饾棽饾椇饾棷饾棽饾椏 is het de VriendenLoterij Open Monumentendag. Maak jij mensen in nood gelukkig met hun 'lot uit de loterij', hun 'monumentje', waaraan zij zo dringend behoefte hebben? Een schuilplaats voor een gezin of alleenstaanden?

Wat zou het mooi zijn als jij deze mensen - natuurlijk niet alleen op Open Monumentendag - kunt helpen aan tijdelijke, of permanente woonruimte (al dan niet tegen betaling van huur) of een gastgezin.

Wij willen ons netwerk graag verstevigen. Ken jij anderen die woonruimte verhuren of aanbieden of een (tijdelijk) gastgezin willen zijn, laat het ons dan weten. Ook als je wilt meehelpen in onze bemiddeling, persoonlijke begeleiding/bezoeken of juridische hulp.

饾棯饾椂饾椃 饾槆饾椉饾棽饾椄饾棽饾椈 饾椈饾槀 饾棻饾椏饾椂饾椈饾棿饾棽饾椈饾棻 饾椀饾槀饾椂饾榾饾槂饾棽饾榾饾榿饾椂饾椈饾棿 饾槂饾椉饾椉饾椏 饾棽饾棽饾椈 饾棿饾棽饾槆饾椂饾椈 饾椇饾棽饾榿 饾棻饾椏饾椂饾棽 饾椃饾椉饾椈饾棿饾棽 饾椄饾椂饾椈饾棻饾棽饾椏饾棽饾椈.

Neem contact op met SOZO via een persoonlijk bericht of:

www.sozomission.nl

sozomission@gmail.com

038-2022034

06-26454564

Doop 贸贸k voor jou

We kijken dankbaar terug op de doopdienst van Maurice Muller. Zijn doop en getuigenis over zijn bekering waren heel indrukwekkend; over hoe hij - net als Job - alles verloor, maar God hem ook veel zegeningen teruggaf. O贸k de bezoekers uit en samenwerking met mensen van verschillende kerken was mooi; zoals het hoort (uit het Boekje...).

We hebben de doopkleding dankbaar in gebruik genomen, die we van evangelisatieschip de Siloam en evangeliegemeente de Banier mochten ontvangen. Wat bijzonder om deze doop uit te voeren met voorganger Rob ten Cate, die van zijn welverdiende pensioen geniet. Zo wordt het werk met deze doopkleding voortgezet, net zoals Elia zijn mantel overdroeg aan Elisa en Jezus zijn discipelen riep om Zijn werk op aarde voort te zetten door de wereld in te gaan, alle volken over Zijn liefde te vertellen en hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zowel Elia als Jezus riepen hun opvolgers op om niet te wachten. Elisa wilde eerst afscheid nemen van zijn familie, evenals enkele discipelen van Jezus. Beiden zeiden: 'dan ben je het niet waard om mij te dienen.' Jezus volgen en God dienen vraagt om radicale keuzes. Wacht niet op het juiste moment, want misschien komt dat wel nooit. Wat is er mooier om je werk in geloof neer te leggen en Jezus te volgen, die zegt dat hij 'alle macht in de hemel en op aarde van de Vader heeft ontvangen en dat Hij alle dagen met ons is'.

Wil jij je ook graag laten dopen op grond van jouw geloof in Jezus of denk je er nog over na? Laat het ons weten. De doop dient zo snel mogelijk te volgen op jouw bekering. Wacht niet op betere tijden en stel niet uit. De doop is niet voor gevorderden maar voor beginners...

Miljoenen zijn jou voorgegaan op alle continenten. In overleg met jou bereiden we de doop voor: jij alleen of met jouw genodigden op een mooie locatie binnen, buiten in de natuur (zoals Filippus de Ethiopi毛r spontaan doopte (Handelingen 8) of in een doopdienst met onze SOZO-familie. Je hoeft niet aangesloten te zijn bij SOZO of een kerk om je te laten dopen. Wij willen het voor iedereen mogelijk maken om deze geloofsdaad te ondergaan en daarmee getuigenis af te leggen binnen het Koninkrijk van God. Wees gezegend!馃榾馃檹鉁濃潳锔

V岽囀岽纱岽呩磭蕗 岽娽磭 薀岽囜礌岽嚿,

散岽囀熱磸岽応湴 瑟纱 J岽囜储岽渟

岽嚿 薀岽岽岽 岽娽磭 岽薀薀岽囜磵岽岽薀 岽呩磸岽樶磭纱

瑟纱 岽呩磭 纱岽岽岽 岽犪磤纱 J岽囜储岽渟 C蕼蕗瑟s岽涐礈s.

(H岽纱岽呩磭薀瑟纱散岽嚿 2: 38)

饾棥饾椂饾棽饾槀饾槃 饾椆饾棽饾槂饾棽饾椈
Jezus belooft jou een Nieuw Leven.
Hij zegt: 'Wie het nieuws gelooft en zich laat dopen, zal worden gered'.
(Markus 16: 16)

"Verander je leven, geloof in Jezus en laat je allemaal dopen in de naam van Jezus Christus.
Dan zullen jullie vergeving krijgen voor jullie ongehoorzaamheid aan God. En dan zullen jullie de Heilige Geest ontvangen."
(Handelingen 2: 38)

Stap in de voetsporen van Jezus en zijn discipelen
We dopen door onderdompeling in een doopbad
Deze symbolische handeling wordt wereldwijd al ruim 2000 jaar overgedragen op nieuwe gelovigen
We nodigen je van harte uit om je te laten dopen
Je hoeft niet lid te zijn van SOZO om je aan te melden
Nederlandstalige dienst

www.sozomission.nl
sozomission@gmail.com
038-2022034

Met dank aan Baptistengemeente Kampen