Doop óók voor jou

We kijken dankbaar terug op de doopdienst van Maurice Muller. Zijn doop en getuigenis over zijn bekering waren heel indrukwekkend; over hoe hij - net als Job - alles verloor, maar God hem ook veel zegeningen teruggaf. Oók de bezoekers uit en samenwerking met mensen van verschillende kerken was mooi; zoals het hoort (uit het Boekje...).

We hebben de doopkleding dankbaar in gebruik genomen, die we van evangelisatieschip de Siloam en evangeliegemeente de Banier mochten ontvangen. Wat bijzonder om deze doop uit te voeren met voorganger Rob ten Cate, die van zijn welverdiende pensioen geniet. Zo wordt het werk met deze doopkleding voortgezet, net zoals Elia zijn mantel overdroeg aan Elisa en Jezus zijn discipelen riep om Zijn werk op aarde voort te zetten door de wereld in te gaan, alle volken over Zijn liefde te vertellen en hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zowel Elia als Jezus riepen hun opvolgers op om niet te wachten. Elisa wilde eerst afscheid nemen van zijn familie, evenals enkele discipelen van Jezus. Beiden zeiden: 'dan ben je het niet waard om mij te dienen.' Jezus volgen en God dienen vraagt om radicale keuzes. Wacht niet op het juiste moment, want misschien komt dat wel nooit. Wat is er mooier om je werk in geloof neer te leggen en Jezus te volgen, die zegt dat hij 'alle macht in de hemel en op aarde van de Vader heeft ontvangen en dat Hij alle dagen met ons is'.

Wil jij je ook graag laten dopen op grond van jouw geloof in Jezus of denk je er nog over na? Laat het ons weten. De doop dient zo snel mogelijk te volgen op jouw bekering. Wacht niet op betere tijden en stel niet uit. De doop is niet voor gevorderden maar voor beginners...

Miljoenen zijn jou voorgegaan op alle continenten. In overleg met jou bereiden we de doop voor: jij alleen of met jouw genodigden op een mooie locatie binnen, buiten in de natuur (zoals Filippus de Ethiopiër spontaan doopte (Handelingen 8) of in een doopdienst met onze SOZO-familie. Je hoeft niet aangesloten te zijn bij SOZO of een kerk om je te laten dopen. Wij willen het voor iedereen mogelijk maken om deze geloofsdaad te ondergaan en daarmee getuigenis af te leggen binnen het Koninkrijk van God. Wees gezegend!😀🙏✝❤️

Vᴇʀᴀɴᴅᴇʀ ᴊᴇ ʟᴇᴠᴇɴ,

ɢᴇʟᴏᴏꜰ ɪɴ Jᴇᴢᴜs

ᴇɴ ʟᴀᴀᴛ ᴊᴇ ᴀʟʟᴇᴍᴀᴀʟ ᴅᴏᴘᴇɴ

ɪɴ ᴅᴇ ɴᴀᴀᴍ ᴠᴀɴ Jᴇᴢᴜs Cʜʀɪsᴛᴜs.

(Hᴀɴᴅᴇʟɪɴɢᴇɴ 2: 38)

𝗡𝗶𝗲𝘂𝘄 𝗹𝗲𝘃𝗲𝗻
Jezus belooft jou een Nieuw Leven.
Hij zegt: 'Wie het nieuws gelooft en zich laat dopen, zal worden gered'.
(Markus 16: 16)

"Verander je leven, geloof in Jezus en laat je allemaal dopen in de naam van Jezus Christus.
Dan zullen jullie vergeving krijgen voor jullie ongehoorzaamheid aan God. En dan zullen jullie de Heilige Geest ontvangen."
(Handelingen 2: 38)

Stap in de voetsporen van Jezus en zijn discipelen
We dopen door onderdompeling in een doopbad
Deze symbolische handeling wordt wereldwijd al ruim 2000 jaar overgedragen op nieuwe gelovigen
We nodigen je van harte uit om je te laten dopen
Je hoeft niet lid te zijn van SOZO om je aan te melden
Nederlandstalige dienst

www.sozomission.nl
sozomission@gmail.com
038-2022034

Met dank aan Baptistengemeente Kampen